Gezonde kansen in Goes - De Vitale Revolutie

Gezonde kansen in Goes

In de gemeente Goes worden verschillende projecten en succesvolle laagdrempelige interventies ingezet om gezondheidskansen te vergroten en burgers daarin te ondersteunen. In de praktijk blijkt het echter lastig om juist die burgers, die extra ondersteuning nodig hebben of een duwtje in de rug kunnen gebruiken, te motiveren om hieraan deel te nemen. De focus bij de gezondheidskansen ligt op minder roken, minder gebruik van alcohol, vermindering van overgewicht en psychosociale problematiek en het verbeteren van de (ervaren) gezondheid.

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om gezondheidskansen te vergroten en verbetering van de leefstijl door studenten van de HZ University of Applied Sciences. Door in gesprek te gaan met gezinnen uit vijf wijken in Goes zullen de studenten in kaart brengen welke kansen er liggen om de gezondheid van de gezinnen te verbeteren, welke factoren deze kansen minimaliseren, welke factoren herkend en erkend worden door de wijkbewoners en wat nodig is om de kansen te vergroten en de risico’s te verminderen. De resultaten die uit de interviews met de gezinnen komen worden gebundeld in een startfoto welke dient als onderbouwd advies voor een vervolgtraject.

 

Bron: HZ University of Applied Sciences

Zeeuws schoolfruit

Zeeuws schoolfruit

FoodDelta Zeeland heeft in het kader van gezonde voeding, samen met Schoolfruit.nl een speciale Zeeuwse variant van gezond schoolfruit ontwikkeld .

Project bekijken

Zeeuwse watertappunten

Zeeuwse watertappunten

Food Delta Zeeland realiseert openbare watertappunten binnen de Zeeuwse gemeenten in samenwerking met De Vitale Revolutie.

Project bekijken

Gezond in Zeeland

Gezond in Zeeland

Gezond in Zeeland is bedoeld om ondernemers en organisaties, zowel binnen sectoren als crossectoraal, met elkaar in contact te brengen.

Project bekijken

Mantelzorg

Mantelzorg

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Zorgcentrum Cleijenborch, gemeente Noord-Beveland en Eva Regelt helpen de mantelzorgers op Noord-Beveland. 

Project bekijken

6 mei 2019

Workshop 'Stressreductie op de werkvloer'

Op maandag 20 mei 2019 organiseert De Vitale Revolutie, tijdens de week van de Vitaliteit de workshop “Stressreductie op de werkvloer”. Dit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met onze bestuurspartner HZ University of Applied Sciences.

14 april 2019

Podcast Patrick van de Vrie (Talent 22) PTSS | Virtual reality | Bewustwording | Trauma

Weer een nieuwe 'Ongekend Talent' Podcast. Patrick van de Vrie vertelt, als ex-militair bij de Marechaussee over zijn Posttraumatische stressstoornis.

Contact

De Vitale Revolutie

Edisonweg 4
4382NW Vlissingen

info@devitalerevolutie.nl
+31 (0)113 - 24 94 00

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!