Health Deals - De Vitale Revolutie

Health Deals

Subsidieoproep door RVO

Voor wie?

Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Dit omdat u knelpunten ervaart, die met hulp van de rijksoverheid wellicht op te lossen zijn.

U kunt samen met andere partijen, zoals een zorgaanbieder, bedrijf, kennisinstelling, verzekeraar, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid, een Health Deal aanmelden.

Verder moet uw initiatief:

  • zich richten op het stimuleren van zorginnovaties die maatschappelijk impactvol zijn. Voorbeelden zijn het leveren van gezondheidswinst, het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt, het vergroten van de efficiëntie in de keten of het bijdragen aan de beheersing van zorgkosten. Dit kunnen technologische ontwikkelingen zijn, sociale innovaties of andere zorginnovaties;
  • zich bij voorkeur richten op zorginnovaties die moeilijk tot toepassing komen in de opschalings- en verbredingsfase. Het initiatief moet bestaande toepassingen en/of behandelingen vervangen, er is op kleinere schaal reeds ervaring opgedaan en er is een businesscase aanwezig;
  • helder beschrijven wat de problemen, belemmeringen en oplossingen zijn. U vermeldt de bijdrage per partij en de rol van de overheid bij het wegnemen van de ervaren knelpunten. Daarnaast omschrijft u welke organisatorische en sociale veranderingen nodig zijn voor de toepassing;
  • de (wetenschappelijke) meerwaarde aantonen van de nieuwe toepassing voor de patiënt, voor de kwaliteit van de behandeling en de beheersing van de zorgkosten;
  • een inspirerende werking hebben naar andere initiatieven, de oplossingen zijn voor meerdere ontwikkelingen in de zorg; en relevant, breed toegankelijk en toepasbaar zijn.

Aanmelden en deadline

Aanmelden voor een Health Deal is het hele jaar mogelijk. Wilt u verkennen of het zinvol kan zijn om uw initiatief voor een Health Deal aan te melden? Neem contact op. Geef hierbij aan dat het om een Health Deal gaat. Is de uitkomst van het eerste gesprek positief? Dan krijgt u van ons een formulier om uw initiatief aan te melden, met bijbehorende toelichting. Binnen 6 weken krijgt u antwoord. U hoort dan of u een uitnodiging krijgt voor een gesprek.

Website 

RVO

 

Zeeuws schoolfruit

Zeeuws schoolfruit

FoodDelta Zeeland heeft in het kader van gezonde voeding, samen met Schoolfruit.nl een speciale Zeeuwse variant van gezond schoolfruit ontwikkeld .

Project bekijken

Zeeuwse watertappunten

Zeeuwse watertappunten

Food Delta Zeeland realiseert openbare watertappunten binnen de Zeeuwse gemeenten in samenwerking met De Vitale Revolutie.

Project bekijken

Gezond in Zeeland

Gezond in Zeeland

Gezond in Zeeland is bedoeld om ondernemers en organisaties, zowel binnen sectoren als crossectoraal, met elkaar in contact te brengen.

Project bekijken

Mantelzorg

Mantelzorg

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Zorgcentrum Cleijenborch, gemeente Noord-Beveland en Eva Regelt helpen de mantelzorgers op Noord-Beveland. 

Project bekijken

6 mei 2019

Workshop 'Stressreductie op de werkvloer'

Op maandag 20 mei 2019 organiseert De Vitale Revolutie, tijdens de week van de Vitaliteit de workshop “Stressreductie op de werkvloer”. Dit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met onze bestuurspartner HZ University of Applied Sciences.

14 april 2019

Podcast Patrick van de Vrie (Talent 22) PTSS | Virtual reality | Bewustwording | Trauma

Weer een nieuwe 'Ongekend Talent' Podcast. Patrick van de Vrie vertelt, als ex-militair bij de Marechaussee over zijn Posttraumatische stressstoornis.

Contact

De Vitale Revolutie

Edisonweg 4
4382NW Vlissingen

info@devitalerevolutie.nl
+31 (0)113 - 24 94 00

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!