Oranje Fonds - De Vitale Revolutie

Oranje Fonds

Voor wie

Het Oranje Fonds ondersteunt kansrijke initiatieven, activiteiten en projecten op het gebied van sociale cohesie en participatie. Daartoe worden bijvoorbeeld donaties gegeven aan buurthuizen, jongerencentra en ouderensociëteiten, opvanghuizen en projecten begeleid wonen, vrijwillige hulpdiensten, thuiszorg, mantelzorg en maaltijdvoorzieningen voor ouderen. 

Aanmelden en deadline

Het Oranje Fonds hanteert bij besluiten over toekenning geen politieke of religieuze criteria. Wel zijn er grote gebieden waarvoor aanvragen niet gehonoreerd worden, zoals sport, kunst en cultuur, huisvesting, milieu, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingenhulp, gezondheidszorg en persoonlijke hulpverlening. Het fonds kiest er bewust voor om bepaalde specifieke ontwikkelingen aan te moedigen en om gelijksoortige initiatieven met elkaar te verbinden. Hiertoe ontwikkelt het fonds programma's binnen de pijlers: Diversiteit, Samenhang in de Buurt en Actief Burgerschap.

Op de website van het Oranje Fonds kan er een quickscan gemaakt worden, om te bekijken of een project in aanmerking komt voor een aanvraag. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. 

Het Oranje Fonds steunt Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en ontmoetingsruimtes.

 

 


Zeeuws schoolfruit

Zeeuws schoolfruit

FoodDelta Zeeland heeft in het kader van gezonde voeding, samen met Schoolfruit.nl een speciale Zeeuwse variant van gezond schoolfruit ontwikkeld .

Project bekijken

Zeeuwse watertappunten

Zeeuwse watertappunten

Food Delta Zeeland realiseert openbare watertappunten binnen de Zeeuwse gemeenten in samenwerking met De Vitale Revolutie.

Project bekijken

Gezond in Zeeland

Gezond in Zeeland

Gezond in Zeeland is bedoeld om ondernemers en organisaties, zowel binnen sectoren als crossectoraal, met elkaar in contact te brengen.

Project bekijken

Mantelzorg

Mantelzorg

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Zorgcentrum Cleijenborch, gemeente Noord-Beveland en Eva Regelt helpen de mantelzorgers op Noord-Beveland. 

Project bekijken

6 mei 2019

Workshop 'Stressreductie op de werkvloer'

Op maandag 20 mei 2019 organiseert De Vitale Revolutie, tijdens de week van de Vitaliteit de workshop “Stressreductie op de werkvloer”. Dit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met onze bestuurspartner HZ University of Applied Sciences.

14 april 2019

Podcast Patrick van de Vrie (Talent 22) PTSS | Virtual reality | Bewustwording | Trauma

Weer een nieuwe 'Ongekend Talent' Podcast. Patrick van de Vrie vertelt, als ex-militair bij de Marechaussee over zijn Posttraumatische stressstoornis.

Contact

De Vitale Revolutie

Edisonweg 4
4382NW Vlissingen

info@devitalerevolutie.nl
+31 (0)113 - 24 94 00

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!