Strategie - De Vitale Revolutie

Strategie & doelen

Om de vertaalslag te maken naar de ZOOO’s treedt het programmabureau van De Vitale Revolutie (DVR) op als ‘makelaar’ in de regio. Zij vindt en verbindt partners en stimuleert hen om duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan op alle niveau’s. Hierdoor ontstaan grotere en kleinere consortia die elk met hun eigen projecten en initiatieven vanuit de gemeenschappelijke ambitie elkaar versterken, ondersteunen of adviseren. Kenniscreatie, kennis delen, valorisatie en monitoring horen bij de aanpak, zodat De Vitale Revolutie in de toekomst bij kan dragen aan de verbetering van de preventiepraktijk, meetbare gezondheidswinst gerealiseerd kan worden en sociaaleconomische gezondheidsverschillen worden verkleind.

Activiteiten

Aanjager tot meer gezondheid en vitaliteit
Het programmabureau van De Vitale Revolutie jaagt aan, verbindt, ondersteunt, faciliteert en inspireert de ZOOO’s en Zeeuwse burgers om met gezondheid en vitaliteit aan de slag te gaan. 

Inzicht in gezondheid en vitaliteit van inwoners Zeeland op 5 levensdomeinen
Het programmabureau van De Vitale Revolutie ondersteunt partners die aansluiten. Deze partners zullen binnen een van de ZOOO’s de projecten van De Vitale Revolutie gaan initiëren. Tevens verzorgt dit programmabureau de nul- en eindmeting van het project. Met de data van alle projecten wordt zo inzicht verkregen in de gezondheid en vitaliteit van medewerkers en inwoners op de vijf Zeeuwse levensdomeinen.

Verbetering op de vijf Zeeuwse levensdomeinen
De Vitale Revolutie wil verbetering op de vijf Zeeuwse levensdomeinen hebben bereikt. 

Bevorderen onderlinge samenwerking
De Vitale Revolutie wil bereiken dat iedere partner binnen twee jaar minimaal 1 DVR-project uitvoert, met de focus op minimaal twee levensdomeinen en in samenwerking met minimaal één andere partner uit het netwerk.

Implementatie gedachtengoed De Vitale Revolutie
De Vitale Revolutie wil na twee jaar hebben bereikt dat 70% van de aangesloten partners het gedachtengoed van De Vitale Revolutie in de organisatie breed heeft ingevoerd.

Zeeuwse werkgevers zijn partner van De Vitale Revolutie
De Vitale Revolutie zet in op het creëren van een groot Zeeuws netwerk door partners aan zich te verbinden die zich richten op gezondheid en vitaliteit. 

 

 

 

Zeeuws schoolfruit

Zeeuws schoolfruit

FoodDelta Zeeland heeft in het kader van gezonde voeding, samen met Schoolfruit.nl een speciale Zeeuwse variant van gezond schoolfruit ontwikkeld .

Project bekijken

Zeeuwse watertappunten

Zeeuwse watertappunten

Food Delta Zeeland realiseert openbare watertappunten binnen de Zeeuwse gemeenten in samenwerking met De Vitale Revolutie.

Project bekijken

Gezond in Zeeland

Gezond in Zeeland

Gezond in Zeeland is bedoeld om ondernemers en organisaties, zowel binnen sectoren als crossectoraal, met elkaar in contact te brengen.

Project bekijken

Mantelzorg

Mantelzorg

Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Zorgcentrum Cleijenborch, gemeente Noord-Beveland en Eva Regelt helpen de mantelzorgers op Noord-Beveland. 

Project bekijken

6 mei 2019

Workshop 'Stressreductie op de werkvloer'

Op maandag 20 mei 2019 organiseert De Vitale Revolutie, tijdens de week van de Vitaliteit de workshop “Stressreductie op de werkvloer”. Dit wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met onze bestuurspartner HZ University of Applied Sciences.

14 april 2019

Podcast Patrick van de Vrie (Talent 22) PTSS | Virtual reality | Bewustwording | Trauma

Weer een nieuwe 'Ongekend Talent' Podcast. Patrick van de Vrie vertelt, als ex-militair bij de Marechaussee over zijn Posttraumatische stressstoornis.

Contact

De Vitale Revolutie

Edisonweg 4
4382NW Vlissingen

info@devitalerevolutie.nl
+31 (0)113 - 24 94 00

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van je bezoek aan onze website, dan kun je altijd contact met ons opnemen, bedankt voor je belangstelling!